Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przez st. bryg. Jacka Roga

W dniu 27 lutego 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP
w Ropczycach przez st. bryg. Jacka Roga. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści
z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, władze samorządowe, kierownicy służb, instytucji i zakładów pracy oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy powiatowej.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Konrada Świerada Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Danielowi Dryniakowi.  Następnie Komendant Powiatowy PSP powitał przybyłych gości
i funkcjonariuszy, a Zastępca Komendanta Powiatowego przedstawił przebieg służby
st. bryg. Jacka Roga.  Po odczytaniu decyzji o zwolnieniu ze służby w Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Róg pożegnał się ze sztandarem komendy powiatowej i złożył meldunek o zdaniu obowiązków komendanta powiatowego PSP w Ropczycach.

W swoim wystąpieniu st. bryg. Jacek Róg złożył podziękowania wszystkim, którzy go wspierali w realizacji zadań służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Licznie przybyli goście w swoich przemówieniach podkreślali wartości, którymi kierował się w służbie st. bryg. Jacek Róg. Wyrazili również podziękowania za troskę
o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, dobrą współpracę oraz poświęcenie dla służby.

St. bryg. Jacek Róg rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w 1992 roku jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Po ukończeniu nauki został skierowany do służby stałej w Komendzie Rejonowej PSP w Ropczycach. Po 13 latach nienagannej służby
w 2009 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach.
Za długoletnią oddaną służbę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.