Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2018

Dzień 4 maja jest świętem ku czci św. Floriana patrona wszystkich strażaków. Coroczne święto stało się okazją do podsumowania minionego roku i spotkania się grona strażaków z zaproszonymi gośćmi. Uroczysty apel, który odbył się 14 maja 2018r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Ropczycach przez ks. st. bryg. Jana Krynickiego – krajowego kapelana strażaków, ks. Leopolda Kordasa – Powiatowego Kapelana Strażaków oraz ks. Stanisława Mazura proboszcza ropczyckiej fary. Uroczysty przemarsz ulicami Ropczyc w asyście pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu powiatu i orkiestry OSP Ropczyce uświetniły wyjątkowy 2018 rok w historii Naszego kraju. Obchody święta strażackiego zaszczyciło swym udziałem wiele osobistości życia publicznego z terenu  województwa i powiatu między innymi: Pan Kazimierz Moskal Poseł na Sejm RP, Pan Zdzisław Pupa – Senator RP, st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Pan Jacek Magdoń radny sejmiku województwa podkarpackiego, druh Władysław Tabasz – Wiceprezes ZOSP RP w Rzeszowie, Pan Józef Rojek Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Witold Darłak Starosta Ropczycko-Sędziszowski, Pan ppłk. Mirosław Ciesielski Komendant WKU Mielec, Pan Dariusz Brzykowski – Prokurator Rejonowy w Ropczycach, Pan podinspektor Wojciech Rak Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach wraz ze swoim zastępcą kom. Romanem Zawiślakiem, Pani Katarzyna Oleś – Bizoń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ropczycach, Pan Mirosław Leśniewski – Dyrektor ZOZ w Ropczycach, Burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, byli komendanci, dowódcy, emeryci służby pożarniczej, druhowie OSP. Gospodarz uroczystości st. bryg. mgr inż. Jacek Róg Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach powitał zaproszonych gości. W swoim przemówieniu podkreślił jubileusz 100 lecia odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę. W dalszej części przedstawił trud służby pożarniczej oraz wzrost środków finansowych z budżetu państwa na finansowanie PSP i jednostek OSP z terenu powiatu. Uroczysty apel stał się wyjątkową okazją do podziękowania za zaangażowanie i pomoc w rozwój ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim Parlamentarzystom Naszej Ziemi, Panu Kazimierzowi Moskalowi oraz Panu Zdzisławowi Pupie jak również st. bryg. Andrzejowi Babcowi Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Rzeszowie. W tym roku 3 jednostki OSP otrzymają dotacje na zakupy samochodów pożarniczych, w tym zostanie w całości z budżetu państwa sfinansowany zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skrzyszów. Jednostka ta posiada najstarszy w powiecie samochód pożarniczy z 1963r.
W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaki i awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród odznaczonych osób znalazł się Pan Witold Darłak Starosta Ropczycko-Sędziszowski.
SREBRNĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”, wyróżnieni zostali:           
st. asp. BYKOWSKI JACEK          
mł. bryg. DROZD BOGUSŁAW

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”, wyróżniony został:
DARŁAK WITOLD

Nominację na wyższe stopienie służbowe otrzymali:

Na stopień KAPITANA
młodszy kapitan RUMAN Sławomir

Na stopień STARSZEGO  ASPIRANTA  
aspirant ŚWIDER Rafał

Na stopień ASPIRANTA
młodszy aspirant MALISIEWICZ Dominik
młodszy aspirant SAGAN Krzysztof
młodszy aspirant TABASZ Marcin

Na stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA 
ogniomistrz SZYDŁO Piotr

Na stopień OGNIOMISTRZA 
młodszy ogniomistrz ŻUCZEK Sławomir

Na stopień  MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
starszy sekcyjny URBAN Grzegorz

Na stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO
sekcyjny BAL Kamil
sekcyjny FILIPEK Mateusz
sekcyjny PIKUŁA Krzysztof
sekcyjny Przydział Damian

Na stopień STARSZEGO STRAŻAKA 
strażak KURC ŁUKASZ

Akty nadania wyższych stopni służbowych wręczyli Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach.
Miło poinformować, że podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Rzeszowie w dniu 17.05.2018 r.

SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”,
otrzyma starszy brygadier Jacek RÓG – Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach, natomiast Medalami za długoletnią służbę odznaczeni zostaną niżej wymienieni ropczyccy strażacy:

Srebrną:
st.ogn. Marchlik Piotr
st.ogn, Przypek Krzysztof

Brązową
st.asp. Bykowski Jacek
ogn. Wrona Krzysztof

Ponadto odbiorą  akty  nadania wyższych stopni służbowych strażacy którzy  awansowali z dniem 4 maja br.:

Na stopień brygadiera 
młodszy brygadier  Łukasz Szopa

Na stopień młodszego brygadiera 
starszy kapitan Bogusław Drozd

Na stopień starszego kapitana 
kapitan Krzysztof Bajger

Odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy!