Kategoria «Zdarzenia»

15.10.2017 Zdarzenia

W dniu 15.10.2017 na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego odnotowano jedno zdarzenie wymagające interwencji zastępów Straży Pożarnej: 1. Ropczyce ul. Kolejowa – plama substancji ropopochodnej na drodze.