OSP Lubzina

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego gminy Ropczyce

Jednostka OSP Lubzina posiada długoletnie tradycje i doświadczenie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jej powstanie datuje się na 1875 roku. Jako współzałożycieli z zachowanych przekazów ustnych uznaje się między innymi Władysława Dziedziaka, Jana Fryza i Ludwika Tokarza. Zaangażowanie jednostki w ochronę przeciwpożarową zostało docenione poprzez włączenie jej do KSRG w 1997r. Obecnie na czele jednostki stoi Prezes dh Andrzej Cierpiał natomiast funkcję Naczelnika sprawuje dh Krzysztof Pikuła. Jednostka zrzesza w swych szeregach 67 członków. Na wyposażeniu posiada dwa samochody ratowniczo gaśnicze, GBA 2,5/25 Man z 2010r. oraz GLA 16 Mercedes z 1979r. Sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi, trzy pompy szlamowe, pompa pływająca, trzy pilarki do drewna, agregat prądotwórczy z zestawem oświetleniowym, sprzęt hydrauliczny oraz 4 kompletne zestawy sprzętu ochrony dróg oddechowych. Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w akcji powodziowej na terenie gminy Ropczyce w 2009 roku oraz na terenie powiatu Tarnobrzeskiego i Mieleckiego w 2010r.
Strażacy z Lubziny corocznie uczestniczą ćwiczeniach oraz w zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP oraz innych turniejach, a do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć
I miejsce w grupie III w miejsko-gminnych zawodach sportowo pożarniczych
w Ropczycach w1988 roku.
I miejsce w gminnym współzawodnictwie pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w przeciwpożarowej działalności prewencyjno propagandowej w Rzeszowie
w 1976r.