OSP Ropczyce Śródmieście

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu gminy Ropczyce

Jednostka OSP Ropczyce (Śródmieście) jest najmłodszą jednostką spośród włączonych do KSRG z tut. powiatu, bo w 2010r.jednak posiada długoletnią tradycję. Jej początki sięgają końca XIX. Formalnie jednostka powstała w 1887 roku na wniosek ówczesnego burmistrza Tomasza Flaszę, natomiast pierwszym naczelnikiem został Alojzy Rachwał. Obecnie na czele jednostki stoi Prezes dh Andrzej Rachwał, funkcję Naczelnika sprawuje dh Marcin Pociask. Budynki remizy powstawały na przełomie lat 90 ubiegłego wieku. Jednostka zrzesza w swych szeregach 75 członków. Na wyposażeniu posiada cztery samochody ratowniczo gaśnicze, GCBA 5/24 Jelcz z 1997r., GBA 2,8/16 Mercedes 1979r oraz GLM 16 Citroen z 2000r. oraz samochód operacyjny SOp Opel Vectra z 1999r. Sprzęt będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi, dwie pompy szlamowe, dwie pompy do wody czystej, pompa pływająca, 2 pilarki do drewna, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym oraz cztery aparaty ochrony dróg oddechowych oraz zestaw hydrauliczny typu kombi. W 2011 roku jednostka doposażona została w agregat do ładowania butli powietrznych niezbędnych do aparatów ODO. Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w gaszeniu pożaru poprzedzonego wybuchem w stolarni w Ropczycach w 2008r, udział w działaniach przeciwpowodziowych na terenie Ropczyc w 2009 i 2010 roku, a także na terenie powiatu tarnobrzeskiego w 2010r.
Strażacy z Ropczyc corocznie uczestniczą w gminnych ćwiczeniach a od 2011 roku również w ćwiczeniach KSRG , biorą też udział w zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP oraz innych turniejach, a do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć:
I miejsce grA w I Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP w 1999r.
III miejsce gr C w II Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP
w Żurawicy w 2003r.
I miejsce gr.A i gr.C w III Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP w Ropczycach 2004 roku.