Kontakt

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Ropczycach
ul. Św. Floriana 6
39-100 Ropczyce
woj. podkarpackie
Telefon (48) 17 2210156, (48) 17 2210151
Faks (48) 17 2227572
e-maill kpropczyce@podkarpacie.straz.pl