Koordynator ds. dostępności

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności w KP PSP w Ropczycach

kpt. Sławomir Ruman tel. 17 22 101 55 e-mail; s.ruman@pspropczyce.pl