JRG

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Dowódca JRG
mł. bryg. mgr inż. Paweł Stokłosa

Zastępca Dowódcy JRG
mł. bryg. inż. Piotr Sochacki