OSP Wielopole Skrz,

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie

OSP Wielopole Skrz. to jedna z dwóch jednostek włączonych do KSRG. Za początek jej funkcjonowania uznaje się datę 1897r. chociaż zamysły jej powstania pojawiły się dużo wcześniej.
Z przekazów historycznych wynika że pierwszym Prezesem Jednostki był Alfons Kolasiński. Przez cały okres swojej działalności jednostkę cechowała aktywność i kultywowanie tradycji. Zaangażowanie w działania ratowniczo gaśnicze spowodowało włączenie jednostki w 1997 roku do KSRG. W obecnym czasie na czele jednostki stoi Prezes dh Bogdan Siuśko natomiast funkcję Naczelnika sprawuje dh Piotr Siuśko. Jednostka zrzesza w swych szeregach 62 członków. Na wyposażeniu posiada trzy samochody w tym dwa ratowniczo-gaśnicze, GBA 2,5/25 MAN z 2010r. oraz GBAM 2/16/8 z 1977r oraz samochód operacyjno-rozpoznawczy Nissan Terrano. Sprzęt będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi, dwie pompy szlamowe, pompa pływająca, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym, agregat oddymiający oraz trzy aparaty ochrony dróg oddechowych. Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w akcji gaszenia pożaru kina objazdowego w 1955r w którym zginęło 58 osób oraz pożar budynku hali produkcyjnej drewnianych elementów krzeseł i foteli w firmie DREWSYSTEM w 2004r. a także udział akcjach przeciwpowodziowych na terenia własnej gminy oraz gminy Ropczyce 2009 i 2010 a także na terenie powiatu tarnobrzeskiego w 2010roku.
Strażacy z OSP Wielopole Skrz. corocznie uczestniczą ćwiczeniach oraz w zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP oraz innych turniejach, a do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć:
III miejsce w III Powiatowych w zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP
w Ropczycach w 2004 roku.