OSP Olchowa

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu gminy Iwierzyce

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Olchowa powstała 1909 roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa Jana Rój. Pierwszym Prezesem został dh Sebastian Stręk. Obecnie na czele jednostki stoi Prezes dh Wiesław Skóra natomiast funkcję Naczelnika sprawuje dh Piotr Rój. Jednostka zrzesza w swych szeregach 36 członków. Jednostka OSP Olchowa jest drugą jednostką z terenu gminy Iwierzyce, która w 1997 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecną siedzibą jednostki jest budynek oddany do użytkowania 1954 roku, rozbudowany w latach 1976-1981, a w ostatnim czasie wyremontowany. Na wyposażeniu posiada jeden samochód ratowniczo-gaśnicze, GBA 2/17 Renault Midliner z 2002 r. Sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi, dwie pompy szlamowe, pompa pływająca, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym oraz dwa aparaty ochrony dróg oddechowych. Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w gaszeniu pożaru dużego w suszarni półfabrykatów w wytwórni parkietów „Baran” w Iwierzycach w 2007r, strażacy z Olchowej brali udział również w gaszeniu pożaru jaki miał miejsce na obszarze poligonu Nowej Dębie w roku oraz uczestniczyli w działaniach przeciwpowodziowych na terenie Ropczyc w 2009 i 2010 a także na terenie powiatu tarnobrzeskiego i mieleckiego w 2010r.
Strażacy z Olchowej corocznie uczestniczą w gminnych ćwiczeniach a od 2011 roku również w ćwiczeniach KSRG , biorą też udział w zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP oraz innych turniejach, a do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć:
I miejsce gr III w Rejonowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP w 1995 roku
I miejsce gr A w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP w 2003 roku