OSP Iwierzyce

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu gminy Iwierzyce

Jednostka OSP Iwierzyce formalnie rozpoczęła funkcjonowanie w 1945 roku alae jeż dwa lata wcześniej rozpoczęły się przygotowanie do jej powstania. W skład pierwszego zarządu weszli między innymi Franciszek Stępień jako Prezes, Jan Filipek jako Komendant. Przez cały okres swojej działalności jednostka działała aktywnie i prężnie, czego efektem było oddanie do użytku w 1963 roku nowej remizy OSP.
W chwili obecnej na czele jednostki stoi Prezes dh Bogusław Banaś natomiast funkcję Naczelnika sprawuje dh Józef Ignas . Jednostka zrzesza w swych szeregach 42 członków. Na wyposażeniu posiada jeden samochód ratowniczo gaśnicze, GBA 2,5/25 Mercedes z 2010 r. Sprzęt będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi, dwie pompy szlamowe, pompa pływająca, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym dwa aparaty ochrony dróg oddechowych oraz torba R1.
Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w gaszeniu pożaru dużego w suszarni półfabrykatów w wytwórni parkietów „Baran” w Iwierzycach w 2007r, udział w działaniach przeciwpowodziowych na terenie Ropczyc w 2009 i 2010 oraz na terenie powiatu tarnobrzeskiego i mieleckiego w 2010r.
Strażacy z Iwierzyc corocznie uczestniczą w gminnych ćwiczeniach jednostek OSP oraz w ćwiczeniach KSRG, biorą też udział w zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP oraz innych turniejach, a do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć:
I miejsce w IX Powiatowych Zawodach Pożarniczych w gr. II w 1971 roku w Ropczycach.