OSP Kozodrza

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu gminy Ostrów

Ochotnicza Straż Pożarna Kozodrza powstała 1912 roku. Jej założycielami byli Feliks Feret, Józef Sado, Jan Dorak, Jan Koziński Andrzej Dydo, Władysław Feret. Siedzibą jednostki jest dom strażaka wybudowany w latach 90 ubiegłego wieku i oddany do użytku w 1997r. Obecnie na czele jednostki stoi Prezes dh Sebastian Dyło natomiast funkcję Naczelnika sprawuje dh Jerzy Stachnik. Staraniem Zarządu OSP oraz Komendy Powiatowej w Ropczycach jednostka w 2009 roku włączona została do KSRG. Posiada jeden ogrzewany boks garażowy. Jednostka zrzesza w swych szeregach 67 członków. Na wyposażeniu posiada jeden samochody ratowniczo gaśnicze, GBA 2,5/16 Star z 1978tr. Druhowie wspólnie
z Wójtem Gminy Ostrów są w trakcie pozyskiwania drugiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki. Sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu to między innymi, dwie pompy szlamowe, pompa do czystej wody, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym oraz dwa aparaty ochrony dróg oddechowych. Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie gm. Ropczyce 2009 oraz na terenie gminy Gorzyce w 2010r, a także udział w gaszeniu bardzo dużego pożaru na składowisku odpadów w Kozodrza w 2010 roku. Strażacy z OSP Kozodrza corocznie uczestniczą w ćwiczeniach KSRG, zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP oraz innych turniejach, a do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć
I miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych Drużyn OSP z gminy Ostrów
w grupie męskiej w latach 2006-2011
I miejsce gr A w IV Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Ropczycach w 2007r.
IV miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych gr meskiej 2007r