Księgowość

Samodzielne stanowisko ds. finansowych

Główny Księgowy
mgr Paweł Kliś