OSP Ostrów

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu gminy Ostrów

Jednostka OSP Ostrów powstała w 1910r. Głównym inicjatorem założenia jednostki był płk.Wojsk Polskich Ludwik Skawinski, a kontynuatorami i długoletnimi czynnymi działaczami byli: ks. Piotr Rajca, Jakub Stręk, Tomasz Rudny, Jerzy Kozak. Przez cały okres swojej działalności była jednostką prężną i aktywną. Obecną siedzibę zajmuje od października 1975 roku. Poprzez swoją mobilność jednostka włączona została 1995 roku do KSRG.  Jednostka zrzesza w swych szeregach 60 członków. Na wyposażeniu posiada trzy samochody ratowniczo-gaśnicze GBA 2,5/16 Mercedes z 2010r.,. GBA 1,5/16 DAF z 1990 roku  Sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi, trzy pompy szlamowe, pompa pływająca, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym, sześć kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych oraz ratowniczy sprzęt hydrauliczny. Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru poprzedzonego wybuchem w Rzeszowskiej Fabryce Mebli w Sędziszowie Młp. w 1998r., udział w działaniach przeciwpowodziowych na terenie Ropczyc w 2009 i na terenie powiatu tarnobrzeskiego w 2010r.