OSP Krzywa

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu gminy Sędziszów Małopolski

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywej powstała 1922 roku z inicjatywy Jakuba Basary. Liczyła wtedy 12 członków. Pierwszym naczelnikiem został dh Józef Orzech. Obecnie na czele jednostki stoi Prezes dh Józef Majka natomiast funkcję Naczelnika sprawuje dh Henryk Zając. Zajmowany przez jednostką obiekt strażnicy powstał w 1961r, dzięki zaangażowaniu członków OSP był ciągle rozbudowywany, udoskonalany i modernizowany, a w 2010r przeszedł gruntowny remont. W 1997 roku jednostka została włączona do KSRG. Obecnie zrzesza w swych szeregach 68 członków. Na wyposażeniu posiada trzy samochody ratowniczo gaśnicze, GBAM 2,5/16 Star z 1987tr. oraz GCBA 6/32 Jelcz 1989r oraz GLBM 0,5/0,35 Fiat. Sprzęt będący na wyposażeniu tej jednostki to między innymi, trzy pompy szlamowe, pompa pływająca, pilarki do drewna, agregat prądotwórczy ze sprzętem oświetleniowym oraz cztery aparaty ochrony dróg oddechowych. Jednostka na przełomie lat uczestniczyła w wielu poważnych i trudnych akcjach ratowniczo-gaśniczych na szczególną uwagę zasługuje udział w gaszeniu pożaru na obszarach poligonu w Nowej Dębie w 2000 roku w ramach WOO oraz udział w akcji powodziowej na terenie gminy Ropczyce w 2009 roku, na terenie gminy Sędziszów Młp. 2010r oraz na terenie powiatu Tarnobrzeskiego w 2010r.
Strażacy z OSP w Krzywej od początku swego funkcjonowania uczestniczą w zawodach sportowo pożarniczych drużyn OSP oraz innych turniejach odnosząc różne sukcesy, do najważniejszych osiągnięć sportowych można zaliczyć;
– 1937r. I miejsce w zawodach strażackich w Olchowej
– 1983r. III miejsce sekcji młodzieżowej na wojewódzkich zawodach sportowo pożarniczych