Operacyjno-rozpoznawczy

Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Łukasz Szopa

Z-ca Naczelnika
mł. bryg. mgr inż. Bogusław Drozd

Dyżurni Operacyjni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach

st.kpt. inż Wojciech Kozek
kpt. mgr inż. Wojciech Paśko
st.asp. Jacek Bykowski
asp. Paweł Łagowski
asp. mgr Marcin Tabasz