Organizacyjno-kwatermistrzowski

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału
mł. bryg. mgr inż. Stanisław Charchut

Specjalista
kpt. inż. Sławomir Ruman

Starszy inspektor
mgr Joanna Gorczyca

Starszy technik
mł. asp. mgr Marcin Paśko