Organizacyjno-kwatermistrzowski

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Stanisław Charchut

Specjalista
kpt. mgr inż. Sławomir Ruman

Starszy inspektor
mgr Joanna Gorczyca

Starszy technik
 asp. mgr Marcin Paśko