Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) - konto jest bezpłatne)
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: 
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; 
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do Sekretariatu Komendy na następujących nośnikach danych: 
Dyskietka 1,44 MB 
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 
Płyta CD-R 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
Akceptowalne formaty załączników to: 
DOC, RTF 
XLS 
TXT 
GIF, TIF, BMP, JPG 
PDF 
ZIP 
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej KP PSP w Ropczycach  proszę kliknąć poniższy link: ePUAP