Koło ZEiR Pożarnictwa

Bieżące sprawy dot funkcjonowania Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa działającego przy tut. komendzie

Skład zarządu koła 

Prezes – Marek Bączkowski
Wiceprezes – Jan Drozd
Sekretarz – Alfred Pięta
Skarbnik – Adam Gryboś
Członek Zarządu – Roman Laska
Członek Zarządu – Zbigniew Pawlus

Do Komisje Rewizyjnej Koła wybrano:

Przewodniczący – Robert Borowiec
Sekretarz – Ryszard Ochab
Członek Komisji – Henryk Woźny

Delegatami na Wojewódzki Zjazd ZEiRP RP zostali:

Tadeusz Miąso
Jan Paśko