Kierownictwo komendy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
st. bryg. mgr inż. Jacek Róg

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
bryg.mgr inż. Janusz Piczak