Kierownictwo komendy

 st. bryg. mgr inż. Witold Wiercioch
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach

 

 

 

st. bryg. mgr inż. Janusz Piczak
Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach