Kierownictwo komendy

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach

bryg. mgr inż. Witold Wiercioch

 

 

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
st. bryg.mgr inż. Janusz Piczak