Bezpieczne ferie 2018

W dniach 26 i 27 stycznia 2018 r. w związku z rozpoczęciem okresu ferii zimowych funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili pogadanki dot. bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Podczas prowadzonej kampanii poruszano tematy dotyczące zachowania w przypadku załamania się lodu, alarmowania służb ratunkowych w chwili powstania zagrożenia oraz omówiono podstawy udzielania pierwszej pomocy.