Akcja dystrybucji środków ochronnych dla szkół

 

Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach realizując polecenie Komendanta Głównego PSP w dniu 28.05.2020 odebrali transport środków ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla szkól podstawowych i średnich działających na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Środki zostały dostarczone z Agencji Rezerw Materiałowych przez żołnierzy 10 Brygady Logistycznej z Opola w ilości 1434 szt. pojemników 5 l płynu do dezynfekcji oraz 30650 szt. maseczek. Po rozładunku środki zostały rozdzielone przez tutejszych strażaków na poszczególne szkoły według wykazów sporządzonych i dostarczonych przez jednostki samorządowe z terenu powiatu. Wspólnie z przedstawicielami samorządów rozdzielone środki zostały dostarczone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego do wszystkich szkół i ośrodków oświatowych z tereny naszego powiatu, które złożyły zapotrzebowanie.