30.07.2020 Zdarzenia

W dniu 30.07.2020 na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego odnotowano pięć zdarzeń wymagających interwencji zastępów Straży Pożarnej:

  1. Ostrów – Drzewo na drodze gminnej
  2. Niedźwiada – kolizja rowerzysty z kombajnem, kierujący rowerem zastał zabrany przez zespół PRM do szpitala.
  3. Sędziszów Młp. – plama substancji ropopochodnej na drodze powiatowej.
  4. Blizna – gniazdo os w budynku gospodarczym.
  5. Gnojnica – pożar ścierniska.