Podziękowanie za pomoc powodzianom z powiatu jasielskiego

16 lipca br. Pan Witold Darłak Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podziękował Panu st.bryg. Witoldowi Wierciochowi Komendantowi Powiatowemu PSP w Ropczycach za koordynację działań, usuwania skutków powodzi na terenie powiatu jasielskiego. Podziękowania i słowa uznania również w imieniu Starosty Jasielskiego skierowane zostały do wszystkim strażakom a w szczególności dla strażaków OSP, zaangażowanym w niesienie pomocy osobom poszkodowanym. Przypomnijmy, że w działania związane z usuwaniem skutków powodzi zaangażowane były trzy kompanie złożone z jednostek OSP pod dowództwem funkcjonariuszy tut. komendy;

w dniach 27-28.06.2020 Dowódca bryg. Stanisław Charchut i jednostki
OSP  Ostrów
OSP  Iwierzyce
OSP  Lubzina
OSP Ropczyce-Witkowice
OSP Czarna Sędziszowska

w dniu 28.06.2020 Dowódca kpt. Sławomir Ruman i jednostki
OSP  Olchowa
OSP  Sędziszów Małopolski
OSP  Brzeziny
OSP  Kozodrza
OSP  Zagorzyce Górne

 w dniu 29.06.2020 Dowódca mł. bryg. Bogusław Drozd i jednostki
OSP  Ropczyce-Śródmieście
OSP Boreczek
OSP Będziemyśl
OSP Gnojnica Wola
OSP Kamionka

Nadmienić należy również, że do działań przeciw powodziowych z zakresu ewakuacji poszkodowanych zadysponowana została  w dniu 26 czerwca br. na powiat rzeszowski kompania pod dowództwem bryg. Pawła Stokłosy w składzie;
OSP Krzywa
OSP  Wielopole Skrzyńskie
OSP  Kozodrza
OSP  Ropczyce-Śródmieście