10. 09. 2019 Zdarzenia

W dniu 10.09.2019 na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego odnotowano jedno  zdarzenia wymagające interwencji zastępów Straży Pożarnej:

1. Ropczyce ul. Wyszyńskiego – Usuwanie owadów błonkoskrzydłych.