Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 853

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /autoinstalator/wordpress/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 853

Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pk.”ROPCZYCE 2019″

5 i 6 czerwca br. na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zostały zorganizowane i przeprowadzone Ćwiczenia Wojewódzkie w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb i podmiotów ratowniczych współdziałających z systemem. Pod kryptonimem „ROPCZYCE 2019”
5.06.2019 r. – ćwiczenie sztabowe – Komenda Powiatowa PSP w Ropczycach,
6.06.2019 r. – ćwiczenie praktyczne w miejscowości Czarna Sędziszowska ,
Iwierzyce oraz Góra Ropczycka.
1) Cele ćwiczenia:
a) doskonalenie współdziałania sił ratowniczych – jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatów: ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, dębickiego, strzyżowskiego, łańcuckiego oraz innych wytypowanych
powiatów,
b) sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP,
c) rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań,

Ćwiczenie praktyczne składało się z trzech epizodów
Epizod 1.
W skutek długotrwałych intensywnych opadów deszczu wzrasta zagrożenie powodziowe w Czarnej Sędziszowskiej. Wzrastający poziom wody na akwenie wodnym uniemożliwił ucieczkę kilku osobom w tym osobom o ograniczonej zdolności poruszania się, znajdującym się nad wodą.

Epizod 2.
W wyniku wyładowania atmosferycznego zapaleniu uległ jeden z budynków gospodarczo-hodowlanych w miejscowości Iwierzyce. Jest to gospodarstwo rolne w skład, którego wchodzi kilka budynków gospodarskich, magazynowych i hodowlanych. W budynku objętym pożarem przebywa około 40 byków.

Epizod 3.
Podczas zabawy w parku linowym grupa młodzieży rozpala duże ognisko z materiałów znalezionych na terenie całego parku. W wyniku spalania zgromadzonego materiału dochodzi do eksplozji materiału lub substancji niezidentyfikowanej. W wyniku zdarzenia rannych zostaje wiele osób, część z nich będąc w szoku rozbiega się po parku. Trudne jest ustalenie ile osób bawiło się przy ognisku.

W ćwiczeniach praktycznych brało udział 28 zastępów PSP oraz 17 zastępów z OSP.
Były to Siły i środki wchodzące w skład:
Plutonu logistycznego „Rzeszów” COO,
Kompani specjalnej „Rzeszów” COO,
Kompani gaśniczej „Nafta” WOO.
oraz
Grupa oceniająca z KW PSP Rzeszów,
Zespoły pozoracji i podgrywek w skład, której jako pozoranci weszli strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2051 im. mjr Władysława Rudolfa-Wilka z Sędziszowa Młp.,
Punkt przyjęcia sił i środków,
Zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń.

W ćwiczeniach brały udział również służby współdziałające: Policja, PRM, Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego, Wojska Obrony Terytorialnej, PCK, Jednostka Strzelecka 2051 im. mjr Władysława Rudolfa-Wilka z Sędziszowa Młp., władze samorządowe powiatu oraz Gminy Sędziszów Młp.

W ćwiczeniach łącznie uczestniczyło 240 osób.

Ćwiczenia obserwował i oceniał zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego bryg. Andrzej Marczenia.