Uroczysty apel z okazji objęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach

8 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ropczycach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania bryg. Witolda Wierciocha na stanowisko  Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach. Meldunek o gotowości do uroczystej zbiórki przyjął pan st. bryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP.

bryg. Witold Wiercioch jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którą ukończył w 1996 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie zajmując kolejno stanowiska: młodszego oficera, oficera, specjalisty, starszego specjalisty, z-cy naczelnika wydziału, a od 2008 roku Naczelnika wydziału. Jest funkcjonariuszem odpowiedzialnym, zdyscyplinowanym, rzeczowym
i kompetentnym, dysponującym dużą wiedzą teoretyczną oraz praktyczną.

Podczas zbiórki odczytano wyciągu z decyzji podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP o powołaniu bryg. Witolda Wierciocha na stanowisko komendanta powiatowego oraz przedstawiono Jego dotychczasowy przebieg służby. W dalszej części uroczystości miało miejsce przywitanie komendanta ze sztandarem oraz złożenie meldunku o przyjęciu obowiązków komendanta powiatowego.

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec po przedstawieniu sylwetki bryg. Witolda Wierciocha życzył mu sukcesów i  pomyślności na nowym stanowisku oraz otwartości na dialog. Z kolei nowo powołany Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach w swoim przemówieniu podziękował przełożonym za zaufanie
i zapewnił, że obejmowane stanowisko jest dla niego wyróżnieniem ale jednocześnie dużym wyzwaniem związanym z odpowiedzialnością za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Wyraził równocześnie nadzieję na owocną współpracę z parlamentarzystami, władzami samorządowymi wszystkich szczebli oraz  służbami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane  bezpieczeństwo.

W uroczystości uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy powiatowej oraz zaproszeni goście, między innymi:

·         Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP,

·         Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

·         Józef Rojek – Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

·         podinsp. Wojciech Rak – Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach oraz  nadkom. Roman Zawiślak – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach

·         dh Władysław Tabasz – W-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

·         ks. Leopold Kordas – Kapelan strażaków powiatu ropczycko-sędziszowskiego, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Ropczycach

·         Komendanci miejscy i powiatowi PSP sąsiadujących powiatów,

·         Burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin z terenu powiatu.