Pożegnanie ze służbą w KP PSP w Ropczycach

W dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w świetlicy tutejszej komendy odbyła się uroczysta zbiórka związana z przejściem na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Stanisława Filipka.
W uroczystości udział wzięli współpracownicy oraz kierownictwo komendy powiatowej. Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jacek Róg powitał zebranych oraz przedstawił powód przeprowadzenia uroczystej zbiórki. Następnie przedstawiono przebieg służby st. ogn. Stanisława Filipka,  po czym odczytano i wręczono decyzję o zwolnieniu ze służby
w Państwowej Straży Pożarnej. Na zakończenie uroczystości komendant powiatowy
i współpracownicy przekazali odchodzącemu ze służby strażakowi pamiątkowy dyplom  oraz podziękowali za wspólną służbę w szeregach  Państwowej Straży Pożarnej.

 St. ogn. Stanisław Filipek rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach jako stażysta w służbie przygotowawczej.  Przez cały czas czynnej służby związany był z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, w której zajmował stanowiska: młodszego ratownika, ratownika-kierowcy, starszego ratownika-kierowcy, operatora sprzętu specjalnego i starszego operatora sprzętu specjalnego. Przez wiele lat reprezentował tut. komendę w zawodach i turniejach sportowych. Za wzorową postawę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.