Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej

Wdrożenie programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej

W dniach 27 – 29 grudnia 2018 r. odbyły się spotkania kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach z Prezesami i Naczelnikami jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podczas tych spotkań komendant powiatowy st. bryg. Jacek Róg wraz z zastępcą bryg. Januszem Piczakiem omówili regulamin  programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej i przekazali karty rabatowe dla strażaków z poszczególnych jednostek OSP. Dzięki umowie zawartej pomiędzy komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej,
a Prezesem PKN ORLEN, druhowie z jednostek OSP włączonych do KSRG mogą od 1 stycznia 2019 r. korzystać z rabatu przy zakupie paliw na stacjach ORLEN i BLISKA.
W ramach  programu strażacy z powiatu ropczycko-sędziszowskiego otrzymali 270 kart rabatowych.