Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ropczycach w dniu 2 grudnia 2018r. przeprowadziła Egzamin Praktyczny kończący Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych. Podczas szkolenia, które rozpoczęło się 19.09.2018 r. druhowie odbyli kurs e-learningowy zakończony egzaminem pisemnym oraz przeszli test w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Zajęcia praktyczne oraz egzamin praktyczny kończący szkolenie przeprowadzono na obiekcie naszej komedy. Zaświadczenia potwierdzające nabycie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wręczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr. inż. Jacek Róg.

Szkolenie ukończyło 21 osób z 30 zgłoszonych na zajęcia. W trakcie podsumowania szkolenia komendant zwrócił uwagę i poruszył problematykę zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Przedstawił podstawowe właściwości czadu jak również omówił stosowanie czujnika tlenku węgla.