Ćwiczenia edukacyjno-zgrywające

1 grudnia 2018 r. na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp. przeprowadzone zostały powiatowe zgrywająco-dydaktyczne ćwiczenia z udziałem wytypowanych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek OSP spoza systemu w zakresie doskonalenia umiejętności, udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także współdziałania z LPR-em oraz prawidłowych zachowań przy likwidacji rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Celem  ćwiczeń było między innymi;

– utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
– doskonalenie umiejętności w zakresie BHP podczas prowadzenia działań
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy,
– doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
– praktyczne sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Ćwiczenia przeprowadzono na 10 przechodnich stanowiskach gdzie strażacy przypominali sobie i doskonalili zagadnienia dot.;

– zestawów ratownictwa medycznego;
– postępowania w zakresie ABC +AED, resuscytacji poszkodowanego;
– zadławień, postępowań z osobami zadławionymi, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej,
– użycia deski ortopedycznej, techniki stabilizacji i podejmowania poszkodowanego,
– zaopatrywania różnego rodzaju obrażeń,   
– badania poszkodowanego  urazowego,

Strażacy ćwiczyli również praktycznie podejmując czynności ratownicze na pozorowanych scenkach z różnego rodzaju przypadkami u osób poszkodowanych. Uczestnikom ćwiczeń zaprezentowano również filmy, na których przedstawione były rzeczywiste obrażenia i objawy mogące wystąpić u poszkodowanych (np. odma otwarta, wiotka klatka piersiowa, resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED).

Podczas zajęć teoretycznych przypomniano zasady przyjmowania śmigłowca LPR. Sposoby doboru i przygotowania miejsca do lądowania, nawiązania łączności, zasady bezpieczeństwa
i współpracy z załogą HEMS, z uwzględnieniem pory nocnej. Szczególną uwagę przywiązano również do procedury dysponowania do zdarzeń oraz bezpiecznych zachowań przy usuwaniu rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych.

W całodniowych ćwiczeniach uczestniczyło 20 jednostek OSP 102 druhów ratowników oraz gościnnie 6 strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2051. Ćwiczenia na poszczególnych stanowiskach prowadzili strażacy Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach, koordynator medyczny ma terenie powiatu oraz druhowie z OSP Klęczany w sumie 13 instruktorów.                

W podsumowaniu ćwiczeń Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach st. bryg. Jacek Róg przedstawił zagadnienia dotyczące prowadzonej akcji na terenie całego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Akcja jest prowadzona w lokalnych mediach, prasie jak również na zorganizowanych spotkaniach oraz przy okazji akcji związanej z przekazywaniem kalendarzy do szkół. Komendant zaprosił również strażaków ochotników aby w swoich miejscowościach włączyli się  w tą szczytną akcję przy okazji składania życzeń, przekazywania kalendarzy dołączyli mieszkańcom broszury dot. cichego zabójcy – czadu.