Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 11 listopada br. na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego odbyło się wiele uroczystości o charakterze patriotycznym, podczas których świętowano doniosły jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości. Gospodarzami obchodów były władze samorządowe poszczególnych gmin, a wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządu powiatowego, organizacji społecznych, służb i instytucji jak również licznie przybyli mieszkańcy. Na uroczystościach w Sędziszowie Małopolskim Państwową Straż Pożarną reprezentował Komendant Powiatowy st. bryg. Jacek Róg, natomiast w ropczyckich obchodach uczestniczył Z-ca Komendanta Powiatowego bryg. Janusz Piczak oraz Poczet Sztandarowy tut. komendy.