Spotkanie z druhami ochotnikami z terenu gminy Sędziszów Młp

W dniu 5 października 2018 roku w Czarnej Sędziszowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Sędziszowa Młp. oraz Komendanta Powiatowego PSP z druhami ochotnikami z terenu gminy Sędziszów Młp. Głównym celem spotkania było przekazanie zakupionego w br. sprzętu i umundurowania oraz podsumowanie wydatków w latach 2015-2018 r. przeznaczonych na OSP.

Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP Jackiem Rogiem przedstawili prezentacje dot. wydatków  w latach 2015-2018 na ochronę p.poż na terenie gminy oraz powiatu ropczycko-sędziszowskiego z podziałem na środki gminne, pozyskane z dotacji MSWiA, Komendanta Głównego PSP oraz Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie głos zabrał poseł na sejm RP Zbigniew Chmielowiec, który mówił o nadchodzących planach finansowych
 i możliwościach pozyskania nowych dotacji.

Kolejnym punktem spotkania było przekazanie urządzenia hydraulicznego jednostce OSP Czarna Sędziszowska oraz ubrań specjalnych do pozostałych jednostek OSP z terenu gminy zakupionych ze środków Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. oraz dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spotkanie zakończył Komendant Powiatowy PSP, który przedstawił prezentację dot. ilości zdarzeń na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego z podziałem na poszczególne gminy oraz rodzaje zdarzeń, w których uczestniczyły jednostki ochrony p.poż.