Dwa nowe samochody pożarnicze w gminie Ostrów

Dwa nowe samochody pożarnicze w gminie Ostrów.
W dniu 30 września 2018r. na terenie kompleksu sportowego w Ostrowie odbyło się uroczyste przekazanie dwóch lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostek OSP ze Skrzyszowa oraz OSP z Woli Ocieckiej z terenu gminy Ostrów. Gospodarzem uroczystości był p.o. Wójta Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg, który powitał zaproszonych gości.
Na uroczystości nie zabrakło znamienitych gości w osobach: Zdzisław Pupa – Senator RP, Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, st. bryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Jacek Róg – Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach, kom. Arkadiusz Mazurkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji I RD w KPP w Ropczycach, druh Krzysztof Bajger Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Ostrowie, druh Adam Gryboś Komendant Gminny ZOSP w Ostrowie, druhna Iwona Kozłowska Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP w Ostrowie, radni, sołtysi, strażacy z terenu całej gminy.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. Następnie st. bryg. Andrzej Babiec w asyście Pana Zdzisława Pupy senatora RP, Pana Kazimierza Moskala  – posła na Sejm RP oraz st. bryg. Jacka Roga – Komendanta Powiatowego PSP uroczyście przekazali prezesom jednostek OSP kluczyki oraz dokumenty pojazdów. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie samochodów, po którym odprawiona została polowa msza święta którą koncelebrowali: ks. Józef Rusnarczyk, ks. Mariusz Nosal, ks. Jan Gaworczyk oraz ks. Józef Pajor.  Po zakończeniu mszy św. prezentowano zakupione samochody oraz sprzęt znajdujący się na ich wyposażeniu. Prezesi jednostek OSP Skrzyszów i OSP Wola Ociecka podziękowali zaproszonym gościom za wspieranie ochotniczego pożarnictwa oraz wyrazili wdzięczność p.o. Wójta Gminy Ostrów Grzegorzowi Ożóg, druhowi Krzysztofowi Bajgerowi oraz Pani Iwonie Kozłowskiej, za zaangażowanie podczas realizacji zakupu nowych samochodów dla jednostek OSP. Uroczystość zakończyły ćwiczenia jednostek OSP z użyciem nowego sprzętu.

Opracowanie: st.kpt Krzysztof Bajger KP PSP Ropczyce
Zdjęcia: Matusz Surman pracownik UG Ostrów