Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 02.05.2018 r. o godz. 7.30 na placu zewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Ropczycach przeprowadzono uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W apelu uczestniczyli: kadra kierownicza jednostki, zmiany służbowe JRG (zdająca i przyjmująca służbę), Dowódca uroczystości, poczet sztandarowy, poczet flagowy, funkcjonariusze KP PSP. Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu przez Dowódcę uroczystości. Następnie odegrany został hymn  i podniesiono flagę państwową na maszt. W dalszej części uroczystości wystąpił Komendant Powiatowy PSP, który odczytał list okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po wystąpieniu komendanta odczytany został rozkaz dzienny Dowódcy JRG PSP. Następnie Dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystego apelu.