Pożegnanie ze służbą w KP PSP w Ropczycach

Pożegnanie ze służbą w KP PSP w Ropczycach
W dniu 12 lutego 2018 roku w świetlicy tutejszej komendy odbyła się uroczysta zbiórka związana z przejściem na zaopatrzenie emerytalne asp. sztab. Adama Skiby. W uroczystości udział wzięli koleżanka i koledzy z komendy powiatowej oraz najbliższa rodzina strażaka. Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jacek Róg w swoim wystąpieniu podziękował odchodzącemu ze służby funkcjonariuszowi za długoletnią ofiarną służbę i dobrą współpracę. asp. sztab. Adam Skiba swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął od wstąpienia do  Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po dwóch latach nauki jako młodszy aspirant rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Ropczycach na stanowisku starszy technik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. W kolejnych latach pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy zastępu, inspektora w wydziale organizacyjno – kadrowym oraz dyżurnego operacyjnego. Poza służbą angażował się w działalność statutową Stowarzyszenia „Na Ratunek”, które zajmuje się pomocą dla strażaków będących w trudnej sytuacji życiowej. Za wzorową postawę został odznaczonych min.: Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.