START

 

Witamy na stronach internetowych
Komendy Powiatowej PSP
w Ropczycach

Powiat
Ropczycko - Sędziszowski

UWAGA !!!

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zagrożenia ze strony koronawirusa SARS-CoV-2 zachęcamy do ograniczenia osobistego załatwiania spraw w tut. komendzie.

Rekomendujemy kontakt telefoniczny.

Sekretariat KP PSP tel. 17 22 10 156, 17 22 18 467

Stanowisko kierowania KP PSP tel. 17 22 10 151
FAX 17 22 27 572

e-mail – kpropczyce@podkarpacie.straz.pl

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

bryg Paweł Stokłosa – tel. 17 2210 153,  602 321 502,
mł. bryg. Piotr Sochacki – 17 2210 151 wew. 240, 696 266 037

Wydział operacyjno-rozpoznawczy

bryg. Łukasz Szopa –tel. 17 2210 154,  609 420 227,
mł. bryg. Bogusław Drozd – tel. 17 2210 152, 600 257 201,

Wydział organizacyjno-kwatermistrzowski

bryg. Stanisław Charchut – tel.  17 2210 160
kpt. Sławomir Ruman – tel. 17 2210 155,  do 15:30 kom. 606224480
mł. asp. Marcin Paśko –17 2210 151 wew. 244,  
Joanna Gorczyca –17 22 10 156, 17 22 18 467

Księgowość

Paweł KIiś – tel. 17 22 10 159